Zuzanna Tatkowska - Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny – Zawód tzw. regulowany, którego wykonywanie wymaga uzyskania stosownej licencji nadanej przez Ministra Sprawiedliwości. Wymogiem uzyskania licencji jest min złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Do czasu wejścia w życie Prawa restrukturyzacyjnego jak i Prawa upadłościowego w styczniu 2016 r. funkcję doradcy restrukturyzacyjnego pełnił syndyk.

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może pełnić m.in. następujące funkcje :

  • syndyka w postępowaniu upadłościowym;
  • nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, czy zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
  • zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy.

Doradca restrukturyzacyjny wykonuje ponadto wszelkie czynności doradztwa restrukturyzacyjnego obejmujące choćby udzielanie porad i opinii prawnych, a także innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw.

W myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego, doradca restrukturyzacyjny może występować w roli pełnomocnika procesowego reprezentując dłużnika lub wierzyciela w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z Doradcą Restrukturyzacyjnym Zuzanną Tatkowską: Kontakt.